Giới Thiệu

Với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng và đội ngũ tận tâm, Mabu Studio sẽ hỗ trợ photographer thực hiện những shoot hình ưng ý nhất.

Mabu Studio

Không gian làm việc của Mabustudio

Thành viên của Mabustudio

Fouder/Photographer
Anh Văn
Photographer/Retoucher
Miên Viễn
Photographer/Retoucher
Võ Thương
Coordinator
Hà My
Coordinator
Trâm Anh